Voor leerkrachten, ouders en leesbevorderaars
Isbn 978-90-5838-446-1
Nur 190, 600
16,5 x 24,5 cm
120 blz.
Verschijnt 1 mei 2008
€ 18


Designed by Comaxay

over het boek
naar meer leesplezier

Leesbevordering in het basisonderwijs is meer dan ooit een absolute noodzaak. De afwezigheid van een echte brede leescultuur in Vlaanderen vraagt een meer resultaatgerichte aanpak.

Lezen is een onmisbare basisvaardigheid in het dagelijks leven van kinderen (en volwassenen) en bovendien een boeiende bezigheid eens je deze vaardigheid onder de knie hebt.

Leesbevordering dient daarom aantrekkelijk gebracht te worden via een brede waaier van activiteiten waarin steeds een ruim aanbod van hedendaagse kinderboeken centraal staat. Hierbij komen de kinderen altijd op de eerste plaats, waarbij vooral de zwakkere lezers en de niet-lezers voorrang krijgen.

Dit boek is het resultaat van een jarenlang opgebouwde onderwijservaring in de leesbevordering. Het resultaat is een vak- en klasoverschrijdende leesbevordering waarbij het leesplezier van alle kinderen centraal staat.

Dit handboek is een aanrader boordevol praktische tips voor iedereen die werk wil maken van een kindgerichte leesbevordering en van leesplezier bij alle participerende kinderen.

Wat zegt de pers?

‘Het boek Naar meer leesplezier is een aanrader voor leerkrachten en ouders die werk willen maken van kindgerichte leesbevordering.’ (Onderox, september 2008)

‘Boeiende uitgave waarin het ontwikkelen van leesplezier centraal wordt gesteld en een schatkist vol tips wordt gegeven voor de dagelijkse leespraktijk, thuis en op school. De informatie is helder, vlot leesbaar en direct toepasbaar voor eigen gebruik van ouders, leraren, werkers binnen de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Elk hoofdstuk is overzichtelijk, kent een vast stramien van theorie en praktische tips en afsluitende literatuur- en/of informatieverwijzing. Feitelijke, inspirerende uitgave, zonder opsmuk.’ (Ned. Bibliotheekdienst, maart 2009)

 ‘Het boek bevat een massa informatie, concrete tips en verwijzingen naar achtergrondliteratuur.’ (Website Pluizuit, december 2010)